Menu

About us

image/svg+xml

E-Betoonelement OÜ äriidee on  pakkuda ehitiste omanikele ja ehitusettevõtjatele raudbetoonist toodetel põhinevaid optimaalseid, kvaliteetseid ning paindlikke ehituslahendusi ja nendega seotud teenuseid. Tegutseme peamiselt Eestis.

Our building solutions consist of designed and assembled frame structures, stairs, facades, and roof elements. The resources of E-Betoonelement for carrying out our solutions include project management, technical design, manufacturing of concrete structures, and assembly at the building site.

Our objective is to fulfil the high expectations of our clients in terms of long-term economy, short construction period, and good architecture of buildings.

E-Betoonelement belongs to the concern Consolis SAS uniting the leading European manufacturers of prefabricated concrete products. Transferring the best practices of concrete building of our European colleagues enables us to offer modern and innovative solutions to Estonian construction market and make use of the synergy deriving from the private co-operation of more than hundred manufacturers. The objective of Consolis is to turn concrete construction into a known manner of advanced industrial construction that would utilise the benefits of modern reinforced concrete and plant production to enable client-centred and flexible building solutions.

Bussiness policy

The main objective of E-Betoonelement is to achieve the continuous satisfaction and confidence of clients in the production of building materials in construction industry and the proprietary income with the help of the effective activity of employees.
The environmental objective of E-Betoonelement is to produce and market building materials in an environmentally sustainable and effective manner in order to assure the preservation of ecological values.

Based on the ISO 9001 and 14001 standards, the company's operating system has been established and responsibilities and rights have been assigned to each level of the organization. Keeping the focus on quality, environment and work environment is central to the company's business. Vaata ohutusvideoid territooriumil ohutuks liikumiseks.

Certificates can be found here.

E-Betoonelement:
– kohustub järgima kõiki tegevusega seotud seadusi, normdokumente, määrusi, juhendeid ja muid nõudeid;
– koostöös klientide ja partneritega arendab ja rakendab ellu tooteid ja teenuseid, milles pööratakse erilist tähelepanu kvaliteedile, keskkonnaefektiivsusele, elutsükli toimivusele ja turvalisusele.
Measures are the following:
– kvaliteedialase tegevuse osas: klientide rahulolu, kulutused kvaliteedile ja parendustegevusele;
– keskkonnalase tegevuse osas: keskkonnakoormus, toodete keskkonnasäästlikkus ja elutsükli pikaealisus;
– töökeskkonna osas: õnnetused ja haiguste tõttu puudumised.
– kohustub järgima jätkuva parendamise põhimõtteid, kus:
– siseseauditid, juhtkonna ülevaatused ja välised kontrollid on juhtimise oluline töövahend;
– koolitatakse töötajaid väärtustama töö kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonna nõudeid ning vastutama oma töös nende nõuete täitmise eest;
– hoiab avatud infovahetust ja usaldavaid suhteid töötajate, klientide, tarnijate, elanike ning muude sidusrühmadega;
– hoolitseb selle eest, et tarnijad ja allhankijad teaksid E-Betoonelemendi tegevuspoliitika nõudmisi.

Copyright © 2022 E-Betoonelement - All Rights Reserved
magnifiercrossmenuchevron-down