Menu

E-Betoonelement

Our values, strategy and work environment

image/svg+xml

Values

We're doing things right — the way we do things is just as important as what we do. It is equally important for our own employees, as well as for our clients and partners who have high expectations.  

Luues väärtust kõigile osapooltele toetume kolmele alustalale

Turvaline ja sõbralik
Meil on turvaline töökultuur, kus inimestel on võimalik rakendada oma täielikku potentsiaali.
Koostööl põhinev
Meil on jagamisel põhinev kultuur, kus aitame üksteisel tervikuna tugevamaks saada.
Tulemustele orienteeritud
Tegevusele suunatud kultuur, kus fookuses on asjade ära tegemine.
• Seame tervise ja ohutuse esikohale
• Suhtleme avatult ja sõbralikult
• Oleme tähelepanelikud ja kuulame teisi
• Anname ja saame ausat ja konstruktiivset tagasisidet
• Toetame üksteise arengut
• Usume üksteise võimekusse teha parimat tööd
• Kohtleme üksteist õiglaselt, võrdselt ja austusega
• Oleme üksteisele ja oma klientidele ustavad
• Toome naeratuse näole ja rõõmu südamesse
• Kasutame meie-vormis mõtlemist nende-vormi asemel
• Suhtleme avatult
• Aktsepteerime erinevaid vaatenurki
• Kaasame üksteist, et tagada hea koostöö kolleegide ja klientidega
• Uuendame ja areneme üheskoos
• Ühendame oskused, teadmised ja kogemused
• Tähistame üksteise, meeskonna ja kogu ettevõtte saavutusi
• Teeme kõike energiliselt, vastutustunde ja pühendumusega
• Meid ajendavad teod, mitte sõnad
• Pingutame nii meie klientide kui ka planeedi jaoks säästlike lahenduste loomise nimel
• Ületame individuaalseid ja ühiseid eesmärke
• Me tegutseme läbipaistavalt ja teeme äri vastavalt eetilistele standarditele
• Tulemuste saavutamiseks teeme kindlaks, mida on vaja teha ja milliste etappidena
• Keskendume ja reageerime ennetavalt meie klientide vajadustele
• Otsime uusi võimalusi, et ettevõttele väärtust luua
• Peame uhkusega lubadustest kinni
• Püüdleme selle poole, et anda oma panus millessegi suuremasse

Strategy

In Consolis, as designers of the living environment, we are committed to creating long-term value, thinking of both the owners and our clients, the society, our employees and the planet.

When starting work on projects, we want to offer, in addition to environmentally friendly and high-quality reinforced concrete elements, better quality of life to our community as a whole by using the design, manufacture and installation of all-in concrete element solutions.

Our strategy relies on four pillars

Klient

"Me võidame igal turul tänu tugevaimatele kohalikele kliendisuhetele"

Kohalik

"Oleme igal turul kohalikud liidrid ja võidame, kasutades grupina skaleeritavaid protsesse"

Meeskond

"Meil on edu saavutamiseks oma valdkonna parimad juhid ja eksperdid"

Kliima

"Me eristume, otsides lahendusi ehitusvaldkonna keskkonnaprobleemidele"

Ohutu töökeskond

Oleme oma ettevõttes pühendunud ohutusele ja keegi, kes Consolises või Consolise heaks töötab, ei tohi saada viga. Ohutus peab olema integreeritud meie äritegevuse kõikidesse aspektidesse organisatsiooni igal tasandil.

Me usume kaasavasse juhtimisse ja isiklikku vastutusse ohutul käitumisel ja seda ettevõtte igal tasandil:

• juhtkond on õnnetusjuhtumite ennetamise eest vastutav;
• kõigilt Consolise töötajatelt ootame professionaalset ja ohutut
käitumist.

Meie eesmärk on välja arendada õnnetustevaba töökultuur. Ohutus on meie igaühe südameasi ja selle kultuuri kinnistamiseks on vaja kõigi panust. Üheskoos muudame töökeskkonna turvaliseks!

Meie eesmärk on saavutada FR1* tööõnnetuste sagedusmäär alla 2 2022. aasta lõpuks!

* FR1 (Frequency Rate 1) – kaotatud täistööpäevaga tööõnnetuste sagedus miljoni töötunni kohta. Kaasneb tööõnnetuse tõttu väljastatud haiguslehel.
Plant Manager at Harku, Hans Süld:
"We have to move towards an accident-free work culture on a daily basis - getting there is not merely a dream, it is possible. Risk behavior must be addressed systematically - you must react when ever you see it, always. The goal is to reach the next level, where an employee is motivated to behave safely towards himself and others without external pressure (orders).”
Plant manager at Tamsalu Marek Prees:
"Without exception, all accidents can be prevented if you behave correctly - this is as simple as that. To behave correctly you have to be aware of the right work methods and, of course, the right tools and personal protective equipment. In this regard, we need to educate our employees every day. It is the responsibility of managers to provide this knowledge to the people, and often we have to take on a role of "an educator". I want to adjure you – when you see something is being done wrong, do not just pass by. Do not hesitate to be more caring and attentive
Copyright © 2022 E-Betoonelement - All Rights Reserved
magnifiercrossmenuchevron-down