Menu
Решения >> 

ViaPlus™

Мосты, туннели, шумовые стены

image/svg+xml

Быстрая установки на площадке, варианты отделки

Конструкционные решения из бетонных элементов для мостов, тоннелей и виадуков. Проектирование от рабочего проекта до монтажа.

Использование сборных железобетонных элементов в инфраструктурных объектах имеет несколько преимуществ:
– tehasetöö täpsus ja kvaliteet;
– tehaselise betoonpinna kvaliteet;
– mitmed erinevad viimistlusvõimalused;
– elementidele saab anda valuga vajalikud kalded;
– elementidesse saab tehases valada kommunikatsioonitarvikuid;
– tööde teostamise sõltuvus ilmast viidud minimumini;
– tööde kiirus platsil;
– minimaalne raketistööde vajadus platsil;
– paralleelselt paigaldusega säilib võimalus liikluse läbilaskmiseks.

Мы предлагаем:
– rajatiste konstruktiivset projekteerimist;
– monteeritavate elementide tootmist;
– monteeritavate elementide tarnet;
– elementide paigaldust.

ZIP-tala sillad

E-Betoonelement занимается производством решений для мостов из сборного железобетона с 2000 года. Первым мостом, в строительстве которого использовались ZIP-балки, стал мост Кяркна, построенный в том же году через реку Амме на 6,6-м километре шоссе Тарту-Йыгева. Длина моста составила 33 метра. Затем были построены мост для Эстонских электростанций, мосты Сиргала, Корбату, Пуурманни. В 2008 году были сооружены два крупнейших виадука – 160-метровый виадук Вайда и 90-метровый виадук Арувалла на шоссе Таллинн-Тарту.

Конструкция с ZIP-балками состоит из предварительно напряженных ZIP-балок (перевернутые балки с Т-образным поперечным сечением), которые монтируются бок о бок друг к другу. Концы балок в местах крепления к опорам монолитизируются (поперечная балка) и из монолитного бетона сооружается плита настила.

   

ZIP-балки также можно укладывать с промежутками, в случае если не нужно учитывать ударную нагрузку на нижнюю часть моста (например, если габарит высоты больше минимально допустимого, или ведется строительство моста через несудоходную реку). В этом случае плита настила сооружается в виде сложной конструкции с использованием сборных железобетонных плит-оболочек толщиной ок. 70-80мм. Плиты-оболочки укладывают в промежутки между балками, формируя таким образом опалубку, которая примет на себя нагрузку от монолитной верхней заливки.

 

Maksimaalsed sildeavad ZIP-talaga lahendatud sildadele ja viaduktidele.

– käesolevat graafikut saab kasutada ainult esialgseks sildeehitise ristlõike kõrguse määramiseks.
– kasutatud koormusmudelid vastavad Eesti projekteerimisnormidele EPN-ENV 1.3.
– sildeehitise kõrgus sisaldab sillatala ja monoliitset betoonplaati.

Туннели сегментного типа 

 

Segment-tunneli kandekonstruktsiooni moodustavad tunneli-ristlõikelised elemendid ehk segmendid. Töömaal monteeritakse segmendid üksteise järel kokku ja vajadusel tunnelikeha järelpingestatakse pikisuunas. Segmentide välisküljel on betoonkonsoolid pealesõiduplaatide toetamiseks ja elementi endasse on võimalik tehases valada kaablitorusid jms tarvikuid. Tunneli sisepinnad valatakse vastu vormi ja see võimaldab kasutada erinevaid pinnaviimistluse tehnikaid.

Kasutuskohad:
– kergliiklustunnelid;
– karja- ja ulukitunnelid;
– truubid.

  

Segmentide mõõdud

Tunneli võimalikud tüüpsed sisemõõdud on (kõrgus x laius)
2,50×3,50 m
Ühe segmendi tüüp-pikkus on 950 mm.
Maksimaalsete sisemõõtudega 2,5×3,5 m segmendi mass on 10,5.

Туннели плиточного типа

Решение, используемое при строительстве туннелей плиточного типа, состоит из L-образных опорных стен, монолитной основной плиты и предварительно напряженных потолочных плит. Предварительно напряженные плиты можно использовать для сооружения пролётов до 10 м. Используя данное решение, можно также строить многопролётные конструкции.

    

Туннели балочного типа

Принцип туннеля балочного типа схож с плиточным решением, однако несущая потолочная конструкция формируется из преднапряженных балок (см. ZIP-балки), которые монтируются бок о бок друг к другу. В балках на определенном расстоянии друг от друга делаются отверстия для проведения поперечной арматуры. Промежутки между балками армируются и бетонируются, в результате чего образуется конструкция настила со сплошным поперечным сечением. Решение можно использовать для сооружения пролетов от 10 м до 16 м. Стены туннеля могут быть либо в виде L-образных опорных стен, либо в виде монтируемых стен с плитой, заливаемой на месте.

 

Valmistame müratõrjeseinaelemente ja terviklahendusi. Palun kontakteeru müügiinseneriga.

ViaPlus karptala puhul on tegemist suletud ristlõikelise sillatalaga, mis valatakse tehases kas ühes või kahes valuetapis sõltuvalt tala geomeetriast. Praeguseks on antud talatüüp meil leidnud kasutamist ääretalana (trapets-lõikeline), et monteeritavale sillale anda sujuvama kujuga tekiserv. Esimene objekt, kuhu selliseid talasid oleme tootnud, on Kroodi eritasandilise ristmiku viaduktid nr 1 ja 2 Maardus. Tala otsad on toelähedases tsoonis täisristlõikelised, kuid ülejäänud pikkuses on keha keskosas tühimik, mida eraldavad ~5m sammuga jäikusribid.

  

E-Betoonelemendi karptalade võimalikud mõõdud:
– laius 950mm
– kõrgus 1000mm
– pikkus kuni 27m
– mass kuni 42t

Päritolumaal Hollandis on karptala laialt levinud reatalana pakkudes monteeritava sillateki jaoks mitmeid võimalusi.
– Taladest moodustatud tekk on võimalik täiendavalt piki- ja põikisuunas järelpingestada
– Võimalik rajada jätkuvaid sildeid
– Suurem väändejäikus
– Puudub monoliitse pealevalu vajadus
– Minimaalne ajaline kestus tekiehitusel

Сборные плиты настила для мостов образуют сложную конструкцию вместе с монолитной верхней заливкой. Используется два различных типа плит в зависимости от того, ведется ли строительство нового моста или реконструкция старого.

О решении
При сооружении мостового настила плиты монтируются непосредственно на балки из бетона или стали. В балках имеются дюбели, работающие на сдвиг, для которых в монтируемой плите делают отверстия. Узлы дюбелей и поперечные швы между плитами монолитизируются после монтажа плит. Кроме того, плиты дополнительно соединяются слоем верхней заливки толщиной ок. 100 мм. Нижняя поверхность монтируемых плит настила – это гладкая формовая поверхность. На верхней поверхности плит имеются хомуты для соединения с верхней заливкой. Верхнюю поверхность элемента можно залить с первичным двухсторонним поперечным уклоном. Если ведется реконструкция уже имеющегося моста, и старый бетонный настил частично сохранен, можно уложить монтируемые плиты настила на старый настил. В этом случае плиты должны быть более тонкими и легкими. Верхнюю часть каждой из плит необходимо залить как формовую поверхность, а нижняя поверхность в этом случае должна остаться гладкой.

 

Преимущества
– Võimaldab sillateki valamise viia tehase sisetingimustesse.
– Sillateki betoneerimise ja betooni esmase kivinemise ajal ei ole suuri välistingimuste kõikumisi (palavust, pakast, liigset vihma ega lund).
– Betoon kivineb esimese nädala stabiilsetes sisetingimustes ja väheneb pragude tekkimise oht.
– Jääb ära vajadus kasutada töömaal raketisekilpe ja oluliselt lihtsustub tööde teostamine kui sillatakse muutuva veetasemega või kandevõime poolest kehva põhjaga veekogu.
– Paraneb tööohutus platsil, kuna paika tõstetud element moodustab koheselt edasiste tööde teostamiseks vajaliku platvormi.
– Võimaldab kokku hoida ehituseks vajalikku aega, sest samal ajal kui platsil tehakse ettevalmistustöid, saab tehases elemente valada.
– Betoonpinnad on kvaliteetsed ja elementide mõõdud enne platsile toomist kontrollitud.

Параметры плит
Monteeritava plaatelemendi soovitatav plaanimõõt on kuni 10,0×2,4m. Sellisel juhul ei ületata tavatranspordi gabariite ning veoks pole vaja eriluba.
Масса плиты не должна превышать 12,5 тонн. Плиты можно перевозить по две штуки.
На монтаж одной плиты затрачивается менее 30 минут.

Монтаж
– Monteeritakse tekiplaadid.
– Tekiplaatide vastastikku jäävates servades on soon, kuhu tehases paigaldatakse tihend, et vuugi betoneerimise ajal tsemendipiim elementide vahelt alla ei nõrguks.
– Seejärel paigaldatakse pikiarmatuur plaatidevahelistesse vuukidesse.
– Monolitiseeritakse nihketüübli- sõlmed ja plaatidevahelised vuugid.
– Monteeritakse ääreprussi-elemendid.
– Paigaldatakse pealevalu armatuur ning teostatakse pealevalu betoneerimine.
– Ääreprussi elementide vahelised vuugid viimistletakse elastse mastiksiga.

Подряд
Мы предлагаем:
– silla või viadukti pealisehituse (monteeritavast raudbetoonist peakandurid ja tekiplaat) konstruktiivset
- составление чертежей монтируемых элементов;
– monteeritavate elementide tootejooniste koostamist;
– monteeritavate elementide tootmist;
– monteeritavate elementide tarnet;
– elementide paigaldust ja sõlmede ning pealevalu betoneerimistöid.

T-образные балки для мостов
Мы изготавливаем Т-образные балки для мостов с поперечным сечением, которые в основном используются при реконструкции старых балочных мостов.

Боковые брусья и оболочки
Боковые брусья или оболочки из монтируемого железобетона могут иметь разное поперечное сечение. Большинство элементов достигают 3-4 м в длину, однако мы выполняли и более длинные элементы – длиной до 7,5 м. Данные элементы можно использовать при сооружении как монолитного, так и частично монтируемого настила. Во время монтажа элементы фиксируются при помощи временных опор и креплений, а для окончательного соединения с монолитной верхней заливкой из элементов выдаются специальные петли или детали из профильной стали. Швы между элементами обрабатываются эластичной мастикой. На заводе в боковые брусья можно залить анкерные группы с внутренней резьбой, необходимые для крепления к ограждению, а верхнюю и внешнюю поверхность элементов можно покрыть пропитывающим веществом. Боковые элементы можно сделать выгнутыми или нанести какой-нибудь орнамент, используя, например, ложные швы, матричную поверхность или даже технологию графического бетона.

Использование сборных железобетонных элементов в инфраструктурных объектах имеет несколько преимуществ:
– tehasetöö täpsus ja kvaliteet;
– tehaselise betoonpinna kvaliteet;
– mitmed erinevad viimistlusvõimalused;
– elementidele saab anda valuga vajalikud kalded;
– elementidesse saab tehases valada kommunikatsioonitarvikuid;
– tööde teostamise sõltuvus ilmast viidud minimumini;
– tööde kiirus platsil;
– minimaalne raketistööde vajadus platsil;
– paralleelselt paigaldusega säilib võimalus liikluse läbilaskmiseks.

Мы предлагаем:
– rajatiste konstruktiivset projekteerimist;
– monteeritavate elementide tootmist;
– monteeritavate elementide tarnet;
– elementide paigaldust.

ZIP-tala sillad

E-Betoonelement занимается производством решений для мостов из сборного железобетона с 2000 года. Первым мостом, в строительстве которого использовались ZIP-балки, стал мост Кяркна, построенный в том же году через реку Амме на 6,6-м километре шоссе Тарту-Йыгева. Длина моста составила 33 метра. Затем были построены мост для Эстонских электростанций, мосты Сиргала, Корбату, Пуурманни. В 2008 году были сооружены два крупнейших виадука – 160-метровый виадук Вайда и 90-метровый виадук Арувалла на шоссе Таллинн-Тарту.

Конструкция с ZIP-балками состоит из предварительно напряженных ZIP-балок (перевернутые балки с Т-образным поперечным сечением), которые монтируются бок о бок друг к другу. Концы балок в местах крепления к опорам монолитизируются (поперечная балка) и из монолитного бетона сооружается плита настила.

   

ZIP-балки также можно укладывать с промежутками, в случае если не нужно учитывать ударную нагрузку на нижнюю часть моста (например, если габарит высоты больше минимально допустимого, или ведется строительство моста через несудоходную реку). В этом случае плита настила сооружается в виде сложной конструкции с использованием сборных железобетонных плит-оболочек толщиной ок. 70-80мм. Плиты-оболочки укладывают в промежутки между балками, формируя таким образом опалубку, которая примет на себя нагрузку от монолитной верхней заливки.

 

Maksimaalsed sildeavad ZIP-talaga lahendatud sildadele ja viaduktidele.

– käesolevat graafikut saab kasutada ainult esialgseks sildeehitise ristlõike kõrguse määramiseks.
– kasutatud koormusmudelid vastavad Eesti projekteerimisnormidele EPN-ENV 1.3.
– sildeehitise kõrgus sisaldab sillatala ja monoliitset betoonplaati.

Туннели сегментного типа 

 

Segment-tunneli kandekonstruktsiooni moodustavad tunneli-ristlõikelised elemendid ehk segmendid. Töömaal monteeritakse segmendid üksteise järel kokku ja vajadusel tunnelikeha järelpingestatakse pikisuunas. Segmentide välisküljel on betoonkonsoolid pealesõiduplaatide toetamiseks ja elementi endasse on võimalik tehases valada kaablitorusid jms tarvikuid. Tunneli sisepinnad valatakse vastu vormi ja see võimaldab kasutada erinevaid pinnaviimistluse tehnikaid.

Kasutuskohad:
– kergliiklustunnelid;
– karja- ja ulukitunnelid;
– truubid.

  

Segmentide mõõdud

Tunneli võimalikud tüüpsed sisemõõdud on (kõrgus x laius)
2,50×3,50 m
Ühe segmendi tüüp-pikkus on 950 mm.
Maksimaalsete sisemõõtudega 2,5×3,5 m segmendi mass on 10,5.

Туннели плиточного типа

Решение, используемое при строительстве туннелей плиточного типа, состоит из L-образных опорных стен, монолитной основной плиты и предварительно напряженных потолочных плит. Предварительно напряженные плиты можно использовать для сооружения пролётов до 10 м. Используя данное решение, можно также строить многопролётные конструкции.

    

Туннели балочного типа

Принцип туннеля балочного типа схож с плиточным решением, однако несущая потолочная конструкция формируется из преднапряженных балок (см. ZIP-балки), которые монтируются бок о бок друг к другу. В балках на определенном расстоянии друг от друга делаются отверстия для проведения поперечной арматуры. Промежутки между балками армируются и бетонируются, в результате чего образуется конструкция настила со сплошным поперечным сечением. Решение можно использовать для сооружения пролетов от 10 м до 16 м. Стены туннеля могут быть либо в виде L-образных опорных стен, либо в виде монтируемых стен с плитой, заливаемой на месте.

 

Valmistame müratõrjeseinaelemente ja terviklahendusi. Palun kontakteeru müügiinseneriga.

ViaPlus karptala puhul on tegemist suletud ristlõikelise sillatalaga, mis valatakse tehases kas ühes või kahes valuetapis sõltuvalt tala geomeetriast. Praeguseks on antud talatüüp meil leidnud kasutamist ääretalana (trapets-lõikeline), et monteeritavale sillale anda sujuvama kujuga tekiserv. Esimene objekt, kuhu selliseid talasid oleme tootnud, on Kroodi eritasandilise ristmiku viaduktid nr 1 ja 2 Maardus. Tala otsad on toelähedases tsoonis täisristlõikelised, kuid ülejäänud pikkuses on keha keskosas tühimik, mida eraldavad ~5m sammuga jäikusribid.

  

E-Betoonelemendi karptalade võimalikud mõõdud:
– laius 950mm
– kõrgus 1000mm
– pikkus kuni 27m
– mass kuni 42t

Päritolumaal Hollandis on karptala laialt levinud reatalana pakkudes monteeritava sillateki jaoks mitmeid võimalusi.
– Taladest moodustatud tekk on võimalik täiendavalt piki- ja põikisuunas järelpingestada
– Võimalik rajada jätkuvaid sildeid
– Suurem väändejäikus
– Puudub monoliitse pealevalu vajadus
– Minimaalne ajaline kestus tekiehitusel

Сборные плиты настила для мостов образуют сложную конструкцию вместе с монолитной верхней заливкой. Используется два различных типа плит в зависимости от того, ведется ли строительство нового моста или реконструкция старого.

О решении
При сооружении мостового настила плиты монтируются непосредственно на балки из бетона или стали. В балках имеются дюбели, работающие на сдвиг, для которых в монтируемой плите делают отверстия. Узлы дюбелей и поперечные швы между плитами монолитизируются после монтажа плит. Кроме того, плиты дополнительно соединяются слоем верхней заливки толщиной ок. 100 мм. Нижняя поверхность монтируемых плит настила – это гладкая формовая поверхность. На верхней поверхности плит имеются хомуты для соединения с верхней заливкой. Верхнюю поверхность элемента можно залить с первичным двухсторонним поперечным уклоном. Если ведется реконструкция уже имеющегося моста, и старый бетонный настил частично сохранен, можно уложить монтируемые плиты настила на старый настил. В этом случае плиты должны быть более тонкими и легкими. Верхнюю часть каждой из плит необходимо залить как формовую поверхность, а нижняя поверхность в этом случае должна остаться гладкой.

 

Преимущества
– Võimaldab sillateki valamise viia tehase sisetingimustesse.
– Sillateki betoneerimise ja betooni esmase kivinemise ajal ei ole suuri välistingimuste kõikumisi (palavust, pakast, liigset vihma ega lund).
– Betoon kivineb esimese nädala stabiilsetes sisetingimustes ja väheneb pragude tekkimise oht.
– Jääb ära vajadus kasutada töömaal raketisekilpe ja oluliselt lihtsustub tööde teostamine kui sillatakse muutuva veetasemega või kandevõime poolest kehva põhjaga veekogu.
– Paraneb tööohutus platsil, kuna paika tõstetud element moodustab koheselt edasiste tööde teostamiseks vajaliku platvormi.
– Võimaldab kokku hoida ehituseks vajalikku aega, sest samal ajal kui platsil tehakse ettevalmistustöid, saab tehases elemente valada.
– Betoonpinnad on kvaliteetsed ja elementide mõõdud enne platsile toomist kontrollitud.

Параметры плит
Monteeritava plaatelemendi soovitatav plaanimõõt on kuni 10,0×2,4m. Sellisel juhul ei ületata tavatranspordi gabariite ning veoks pole vaja eriluba.
Масса плиты не должна превышать 12,5 тонн. Плиты можно перевозить по две штуки.
На монтаж одной плиты затрачивается менее 30 минут.

Монтаж
– Monteeritakse tekiplaadid.
– Tekiplaatide vastastikku jäävates servades on soon, kuhu tehases paigaldatakse tihend, et vuugi betoneerimise ajal tsemendipiim elementide vahelt alla ei nõrguks.
– Seejärel paigaldatakse pikiarmatuur plaatidevahelistesse vuukidesse.
– Monolitiseeritakse nihketüübli- sõlmed ja plaatidevahelised vuugid.
– Monteeritakse ääreprussi-elemendid.
– Paigaldatakse pealevalu armatuur ning teostatakse pealevalu betoneerimine.
– Ääreprussi elementide vahelised vuugid viimistletakse elastse mastiksiga.

Подряд
Мы предлагаем:
– silla või viadukti pealisehituse (monteeritavast raudbetoonist peakandurid ja tekiplaat) konstruktiivset
- составление чертежей монтируемых элементов;
– monteeritavate elementide tootejooniste koostamist;
– monteeritavate elementide tootmist;
– monteeritavate elementide tarnet;
– elementide paigaldust ja sõlmede ning pealevalu betoneerimistöid.

T-образные балки для мостов
Мы изготавливаем Т-образные балки для мостов с поперечным сечением, которые в основном используются при реконструкции старых балочных мостов.

Боковые брусья и оболочки
Боковые брусья или оболочки из монтируемого железобетона могут иметь разное поперечное сечение. Большинство элементов достигают 3-4 м в длину, однако мы выполняли и более длинные элементы – длиной до 7,5 м. Данные элементы можно использовать при сооружении как монолитного, так и частично монтируемого настила. Во время монтажа элементы фиксируются при помощи временных опор и креплений, а для окончательного соединения с монолитной верхней заливкой из элементов выдаются специальные петли или детали из профильной стали. Швы между элементами обрабатываются эластичной мастикой. На заводе в боковые брусья можно залить анкерные группы с внутренней резьбой, необходимые для крепления к ограждению, а верхнюю и внешнюю поверхность элементов можно покрыть пропитывающим веществом. Боковые элементы можно сделать выгнутыми или нанести какой-нибудь орнамент, используя, например, ложные швы, матричную поверхность или даже технологию графического бетона.

Комплексное решение от одного из партнеров

Планируем
Планирование и управление проектами
Проектируем
BIM и сотрудничество с CES
Производим
Высококачественное производство
Транспортируем
Контролируемые поставки
Устанавливаем
Быстро и точно

Планируем

Когда будет готовиться заявка, в случае необходимости будет создана модель, основанная, в частности, на архитектурном проекте, созданном архитектором в формате ifc. Однако мы также можем использовать файлы AutoCAD dwg. Читайте подробности здесь.
Также можно действовать наоборот, предоставив созданную конструктивную модель архитектору в качестве основы для работы. Такой подход уже несколько раз использовался, например, для нашего продукта Baashall™.

В тендерной модели можно увидеть конструкцию несущей части здания и распределение элементов (формы и развороты панелей). На основе модели можно сделать вывод об объемах и весе элемента.
Модель заявки показывает структуру и распределение компонентов несущей части здания (форма и ширина панелей). На основе модели мы можем суммировать объемы и вес элемента.

Управление проектами

Совместно с клиентом и архитектором уточняются: - общее архитектурное решение здания, - нагрузки и особые требования, - подбирается подходящий способ внешней отделки. Наши специалисты составляют для клиента наиболее оптимальное конструктивное решение с учетом особенностей здания, пожеланий клиента, архитектурной концепции и действующих норм и стандартов. Конструктивное элементное решение бесплатно предоставляется заказчику вместе с ценовым предложением.

Проектирование

В проектировании мы сосредоточились на комплексных решениях из сборного железобетона. Как специалисты в своей области, мы способны сделать наиболее оптимальное конструктивное решение для здания уже на ранней стадии планирования и проектирования. Для масштабных проектов мы работаем с дочерней компанией CES.  дочерней компанией CES. 

Не менее важным является подготовка хорошо продуманных и корректно оформленных чертежей элементов на основе созданного решения для сотрудников завода. При проектировании мы используем 3D-модель (Tekla) и ее преимущества.

Подробнее о проектировании читайте здесь.

Производство

Сборные железобетонные элементы в основном производятся на наших заводах – в Тамсалу и Харку. В случае крупных проектов мы сотрудничаем с дочерними компаниями балтийского уровня .

Если мы сами организуем проектирование части здания из сборного железобетона, это значит, что мы можем своевременно перенести всю необходимую для производства информацию на чертежи, элементы реально осуществимы, отделка поверхностей, расположение стальных деталей, заливаемых в элемент, и т.д. продуманы, исходя из специфики элемента. Используются материалы, обеспечивающие функционирующие и соответствующие требованиям соединениям. Определяем порядок изготовления элементов в соответствии с графиком монтажа.

Мы производим продукцию в соответствии с действующими в Эстонии стандартами и правилами. Смотрите сертификаты, выданные заводам - сертификаты.

Транспорт

В случае комплексного решения, прибытие элементов на объект организуется нашей монтажной бригадой. Поэтому заказчику не нужно заниматься повременным заказом элементов или организацией выгрузки элементов.

Монтаж

Используя нашу установку, мы знаем, что конечный результат реализуется с использованием лучших методов монтажа. Помимо того, что правильные элементы устанавливаются правильно и на объекте обеспечивается охрана труда, умелая установка означает, что отклонения в пределах допусков к элементам и монтажу нивелируются во время сборки. Используя мастерство, избегается накопление допустимых отклонений и принимается во внимание визуальная сторона конечного решения.
Copyright © 2022 E-Betoonelement - All Rights Reserved
magnifiercrossmenuchevron-down