Menu

E-Betoonelement

Meie väärtused, strateegia ja töökeskkond

image/svg+xml

Ценности

Мы делаем все правильно - то, как мы делаем, так же важно, как и то, что мы делаем. Не менее важно это как для наших собственных сотрудников, так и для наших клиентов и партнеров с высокими ожиданиями.  

Luues väärtust kõigile osapooltele toetume kolmele alustalale

Turvaline ja sõbralik
Meil on turvaline töökultuur, kus inimestel on võimalik rakendada oma täielikku potentsiaali.
Koostööl põhinev
Meil on jagamisel põhinev kultuur, kus aitame üksteisel tervikuna tugevamaks saada.
Tulemustele orienteeritud
Tegevusele suunatud kultuur, kus fookuses on asjade ära tegemine.
• Seame tervise ja ohutuse esikohale
• Suhtleme avatult ja sõbralikult
• Oleme tähelepanelikud ja kuulame teisi
• Anname ja saame ausat ja konstruktiivset tagasisidet
• Toetame üksteise arengut
• Usume üksteise võimekusse teha parimat tööd
• Kohtleme üksteist õiglaselt, võrdselt ja austusega
• Oleme üksteisele ja oma klientidele ustavad
• Toome naeratuse näole ja rõõmu südamesse
• Kasutame meie-vormis mõtlemist nende-vormi asemel
• Suhtleme avatult
• Aktsepteerime erinevaid vaatenurki
• Kaasame üksteist, et tagada hea koostöö kolleegide ja klientidega
• Uuendame ja areneme üheskoos
• Ühendame oskused, teadmised ja kogemused
• Tähistame üksteise, meeskonna ja kogu ettevõtte saavutusi
• Teeme kõike energiliselt, vastutustunde ja pühendumusega
• Meid ajendavad teod, mitte sõnad
• Pingutame nii meie klientide kui ka planeedi jaoks säästlike lahenduste loomise nimel
• Ületame individuaalseid ja ühiseid eesmärke
• Me tegutseme läbipaistavalt ja teeme äri vastavalt eetilistele standarditele
• Tulemuste saavutamiseks teeme kindlaks, mida on vaja teha ja milliste etappidena
• Keskendume ja reageerime ennetavalt meie klientide vajadustele
• Otsime uusi võimalusi, et ettevõttele väärtust luua
• Peame uhkusega lubadustest kinni
• Püüdleme selle poole, et anda oma panus millessegi suuremasse

Стратегия

В Consolis, будучи строителями жизненной среды, мы стремимся создавать долгосрочную ценность, думая как о владельцах, так и о клиентах, обществе, сотрудниках и планете в целом.

Приступая к работе над проектами, мы хотим предложить не только экологически чистые и качественные железобетонные элементы, но и лучшее качество жизни в нашем сообществе в целом, благодаря проектированию, производству и монтажу комплексных решений из бетонных элементов.

Наша стратегия основана на четырех столпах

Klient

"Me võidame igal turul tänu tugevaimatele kohalikele kliendisuhetele"

Kohalik

"Oleme igal turul kohalikud liidrid ja võidame, kasutades grupina skaleeritavaid protsesse"

Meeskond

"Meil on edu saavutamiseks oma valdkonna parimad juhid ja eksperdid"

Kliima

"Me eristume, otsides lahendusi ehitusvaldkonna keskkonnaprobleemidele"

Ohutu töökeskond

Мы стремимся к безопасности в нашей компании, и никто, кто работает в Consolis или на благо Consolis, не должен пострадать. Безопасность должна быть интегрирована во все аспекты нашего бизнеса на всех уровнях организации.

Мы верим в объединяющее руководство и личную ответственность за безопасное поведение на всех уровнях компании:

• руководство несет ответственность за предотвращение несчастных случаев;
• руководство несет ответственность за предотвращение несчастных случаев;
• мы ожидаем, что все сотрудники Consolis будут профессиональными и безопасными поведение.
käitumist.

Наша цель - сформировать культуру работы без несчастных случаев. Безопасность лежит в основе каждого из нас, и для внедрения этой культуры необходимо участие всех. Вместе мы делаем рабочую среду безопасной!

Наша цель - к концу 2022 года достичь показателя часоты несчастных случаев FR1 * менее 2!

* FR1 (Frequency Rate 1) – kaotatud täistööpäevaga tööõnnetuste sagedus miljoni töötunni kohta. Kaasneb tööõnnetuse tõttu väljastatud haiguslehel.
Руководитель завода Харку Ханс Сюльд
«Мы должны ежедневно двигаться к культуре труда без несчастных случаев - попасть туда - это не голубая мечта, потому что это возможно. Рискованным поведением необходимо заниматься систематически - замечая его, следует всегда реагировать. Цель - выйти на следующий уровень, т. е. у сотрудника появится мотивация вести себя безопасно по отношению к себе и другим без внешнего воздействия (команд).»
Руководитель завода Tamsalu Marek Prees
: «Все без исключения несчастные случаи можно предотвратить, если вести себя правильно - другой мудрости нет. Правильное поведение обеспечивается знанием правильных методов работы и, конечно же, правильными инструментами и средствами индивидуальной защиты. По этой части нам необходимо ежедневно обучать наших сотрудников. Ответственность за то, чтобы донести эти знания до людей, лежит на руководителях, и тут ничего не поделаешь, часто приходится выступать в роли «воспитателя». Хочу особо подчеркнуть – если вы видите, что что-то делается неправильно, не проходите мимо. Не стесняйтесь быть заботливым.
Copyright © 2022 E-Betoonelement - All Rights Reserved
magnifiercrossmenuchevron-down