Menu

E-Betoonelement

Meie väärtused, strateegia ja töökeskkond

image/svg+xml

Väärtused

Teeme asju õigesti – see kuidas me asju teeme, on sama oluline, kui see mida me teeme. Ühtviisi oluline on see nii meie enda töötajate jaoks, aga sama võrra ka meie kõrgete ootustega klientide ja partnerite jaoks. 

Luues väärtust kõigile osapooltele toetume kolmele alustalale

Turvaline ja sõbralik
Meil on turvaline töökultuur, kus inimestel on võimalik rakendada oma täielikku potentsiaali.
Koostööl põhinev
Meil on jagamisel põhinev kultuur, kus aitame üksteisel tervikuna tugevamaks saada.
Tulemustele orienteeritud
Tegevusele suunatud kultuur, kus fookuses on asjade ära tegemine.
• Seame tervise ja ohutuse esikohale
• Suhtleme avatult ja sõbralikult
• Oleme tähelepanelikud ja kuulame teisi
• Anname ja saame ausat ja konstruktiivset tagasisidet
• Toetame üksteise arengut
• Usume üksteise võimekusse teha parimat tööd
• Kohtleme üksteist õiglaselt, võrdselt ja austusega
• Oleme üksteisele ja oma klientidele ustavad
• Toome naeratuse näole ja rõõmu südamesse
• Kasutame meie-vormis mõtlemist nende-vormi asemel
• Suhtleme avatult
• Aktsepteerime erinevaid vaatenurki
• Kaasame üksteist, et tagada hea koostöö kolleegide ja klientidega
• Uuendame ja areneme üheskoos
• Ühendame oskused, teadmised ja kogemused
• Tähistame üksteise, meeskonna ja kogu ettevõtte saavutusi
• Teeme kõike energiliselt, vastutustunde ja pühendumusega
• Meid ajendavad teod, mitte sõnad
• Pingutame nii meie klientide kui ka planeedi jaoks säästlike lahenduste loomise nimel
• Ületame individuaalseid ja ühiseid eesmärke
• Me tegutseme läbipaistavalt ja teeme äri vastavalt eetilistele standarditele
• Tulemuste saavutamiseks teeme kindlaks, mida on vaja teha ja milliste etappidena
• Keskendume ja reageerime ennetavalt meie klientide vajadustele
• Otsime uusi võimalusi, et ettevõttele väärtust luua
• Peame uhkusega lubadustest kinni
• Püüdleme selle poole, et anda oma panus millessegi suuremasse

Strateegia

Consolises oleme elukeskkonna ehitajatena pühendunud pikaajalise väärtuse loomisele, seda nii omanikele kui ka klientidele, ühiskonnale, töötajatele ja planeedile mõeldes.

Projektidega tööd alustades, soovime lisaks keskkonnasõbralikele ja kõrge-kvaliteetsetele raudbetoonelementidele pakkuda ka paremat elukvaliteeti meie kogukonnas tervikuna ja seda tänu betoonelementidest terviklahenduste projekteerimisele, tootmisele ja paigaldamisele.

Meie strateegia toetub neljale alustalale

Klient

"Me võidame igal turul tänu tugevaimatele kohalikele kliendisuhetele"

Kohalik

"Oleme igal turul kohalikud liidrid ja võidame, kasutades grupina skaleeritavaid protsesse"

Meeskond

"Meil on edu saavutamiseks oma valdkonna parimad juhid ja eksperdid"

Kliima

"Me eristume, otsides lahendusi ehitusvaldkonna keskkonnaprobleemidele"

Ohutu töökeskond

Oleme oma ettevõttes pühendunud ohutusele ja keegi, kes Consolises või Consolise heaks töötab, ei tohi saada viga. Ohutus peab olema integreeritud meie äritegevuse kõikidesse aspektidesse organisatsiooni igal tasandil.

Me usume kaasavasse juhtimisse ja isiklikku vastutusse ohutul käitumisel ja seda ettevõtte igal tasandil:

• juhtkond on õnnetusjuhtumite ennetamise eest vastutav;
• kõigilt Consolise töötajatelt ootame professionaalset ja ohutut
käitumist.

Meie eesmärk on välja arendada õnnetustevaba töökultuur. Ohutus on meie igaühe südameasi ja selle kultuuri kinnistamiseks on vaja kõigi panust. Üheskoos muudame töökeskkonna turvaliseks!

Meie eesmärk on saavutada FR1* tööõnnetuste sagedusmäär alla 2 2022. aasta lõpuks!

* FR1 (Frequency Rate 1) – kaotatud täistööpäevaga tööõnnetuste sagedus miljoni töötunni kohta. Kaasneb tööõnnetuse tõttu väljastatud haiguslehel.
Harku tehase juhataja Hans Süld:
„Õnnetustevaba kultuuri suunas peame liikuma igapäevaselt – sinna jõudmine ei ole helesinine unistus, sest see on võimalik. Süsteemselt tuleb tegeleda riskikäitumisega – seda nähes tuleb reageerida, alati. Siht on jõuda järgmisele tasemele ehk sinna, et töötajal on endal motivatsioon ilma välise mõjuta (käskudeta) käituda ohutult nii enda kui teiste suhtes.”
Tamsalu tehase juhataja Marek Prees:
„Eranditult kõiki õnnetusi on võimalik ära hoida kui käitutakse õigesti – muud tarkust ei olegi. Õige käitumise tagab teadlikkus õigetest töövõtetest ja loomulikult ka õiged töövahendid ning isikukaitsevahendid. Selles osas peamegi oma töötajaid iga päev harima. Juhtide kohustus on need teadmised inimesteni viia ja midagi pole parata, tihti tuleb olla ka „kasvataja“ rollis. Soovin südamele panna – kui näed et midagi tehakse valesti, siis ära mine mööda. Ärge häbenege olla hoolivamad.”
Copyright © 2022 E-Betoonelement - All Rights Reserved
magnifiercrossmenuchevron-down